Przepompownia w Michałowie -ujęcie wody dla Wrocławia

Ciekawostką jest, że na terenie Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej jest ujęcie wody dla historycznej stolicy Śląska- Wrocławia. Zlokalizowane jest ono w Michałowie w gm. Olszanka jako przepompownia wody prowadzona przez MPWiK Wrocław. Kanały przerzutowe prowadzi wodę z Nysy Kłodzkiej do Michałowa, gdzie przepompowuje się ją do kanału o długości 27 km doprowadzającego wodę do rzeki Oławy. W pobliżu podoławskiej wsi Jaczkowice kanał wpada do Oławy i dalej woda powadzona jest jej nurtem do Wrocławia, do dwóch zakładów wodociągowych – „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Cały kanał powstał w 1971 r. i jest ciekawą budowlą hydrotechniczną. Tereny Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej od zawsze pozostawały w promieniu oddziaływania Wrocławia i po stuleciach tych związków widoczne są one nadal, nawet jak tu, w kwestiach wodnych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ma pieczę nad wodami płynącymi na terenie Stowarzyszenia).

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO” 
 finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT