Rezerwat przyrody Dębina

Rezerwat przyrody Dębina o powierzchni 61,11 ha położony jest w gminie Grodków i znajduje się na terenie leśnym nad rzeką Nysa Kłodzka w rejonie wsi Kopice i Głębocko. Utworzony został rozporządzeniem nr P/2/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku. Rezerwat leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie oraz obszaru sieci Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”.

Jest to miejsce wspaniałego odpoczynku na łonie natury. Na terenie rezerwatu odnotowano szereg ciekawych roślin oraz  przedstawicieli awifauny oraz ssaków.

Zachęcamy do zapoznania się z Nawigatorem po opolskich rezerwatach (wyd. RDOŚ w Opolu oraz NFOŚiGW)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT