Rodzinny Eko-piknik w Oldrzyszowicach – relacja

W ramach realizowanego grantu pn. “Ekologiczne lato w Oldrzyszowicach” w dniu 9 lipca odbył się Rodzinny Eko-piknik. Inicjatorem wydarzenia była grupa nieformalna “Oldrzyszowianki” w osobach Judyty Kłonowskiej – Sołtys Oldrzyszowic, Gabrieli Wieloch – członka Rady Sołeckiej oraz Sylwii Filip – członka Rady Sołeckiej wraz z partnerem tj. Stowarzyszeniem ” W ogrodzie Viadrusa”. Program pikniku był bogaty w wydarzenia edukacyjne (warsztaty), sportowe i rozrywkowe. Dla każdego coś miłego, bo i można było smacznie zjeść i wypić coś chłodnego 😉. Dzieciaki podczas warsztatów mogły m.in. zrobić własny hotelik dla owadów zapylających lub wykonać eko malunki. Wspaniała i głośna zabawa była przy rodzinnym przeciąganiu liny czy w wyścigach w workach, a na maluchy czekała moc atrakcji na 2 dmuchańcach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Ochotnicza Straż Pożarna, Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu. Strażacy prowadzili pokazy resuscytacji, ale także opowiadali o bezpieczeństwie nad wodą. Każdy kto chciał mógł poczuć się jak prawdziwy ratownik, wchodząc do strażackiej motorówki. Przez całe wydarzenie nad oprawą muzyczną czuwał DJ, a dokumentację zdjęciową wykonała Pani Małgorzata z Obiektywnie. Już niedługo zaprezentujemy krótki reportaż z tego wydarzenia.
Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT