Ruiny wiatraka holenderskiego w Łosiowie

Ruinę holendra znajdujemy na terenie prywatnym przy ul. Klonowej w Łosiowie,  wśród zabudowy jednorodzinnej w jednym z  najwyższych punktów wsi. Podobnie jak inne z terenu brzesko-oławskiego swoje początki ma w wieku XIX, choć można przypuszczać, że jednak przez stulecia stał tu inny wiatrak tego typu. Niegdyś w pobliżu, 100-200 metrów dalej na północ, zlokalizowany był drugi wiatrak, po którym jednak nie ma dzisiaj żadnego śladu w terenie, a nie zachowała się również żadna dokumentacja w postaci ryciny czy fotografii.

Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, ewentualnie ośmioboczna wieża z cegły lub kamienia. Jej szczyt wieńczyła ruchoma kopuła, hełm z ramionami wiatracznymi ustawianymi prostopadle do kierunku wiatru. W XVIII w. holendry zaczęły pojawiać się na Śląsku, w którego krajobraz wpisały się trwale po dziś, choć obecnie  w zdecydowanej większości, a w przypadku terenów okolic Brzegu i Oławy wszystkie, są one w stanie ruiny. Jakże wartym wysiłków byłoby przywrócenie krajobrazowi naszych okolic tych pięknych budowli w pierwotnym wglądzie.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT