Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wiele miast i miejscowości w Polsce szczyci się doskonałymi trunkami produkowanymi lokalnie. Niestety do tego grona z pewnością nie może zaliczyć się Grodków, gdyż piwo pochodzące z tego grodu, było…

Ślady jurysdykcji karnej na obecnym terenie działania BOWH Słowo od autora Na początku chciałbym wyjaśnić Czytelnikowi, że niniejsza praca nie jest opracowaniem naukowym i nie ma na celu historyczno-archeologicznej analizy…

WSTĘP Dzieje zakonu joannitów (kawalerów maltańskich) na terenie Ziemi Brzeskiej sięgają swoimi początkami XII wieku. Można powiedzieć, że bardzo szybko od momentu powstania i zatwierdzenia zakonu przez papieża Paschalisa II…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT