Siedlce – cmentarz ewangelicki

Cmentarz zlokalizowany jest przy drodze między Siedlcami a Kotowicami. Powstał w roku 1831 jako cmentarz parafialny dla mieszkańców Siedlec i okolicznych wsi. Po II W.Ś. został zapomniany, w części zdewastowany. Dopiero w 2010 r. mieszkaniec wsi i student historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Piotr Zubowski zainicjował akcję rewitalizacji nekropolii. W roku 2011 wycięto samosiejki, wykoszono trawę, uprzątnięto teren, wyczyszczono nagrobki. Wkrótce dokonano na cmentarzu poświęcenia tablicy i krzyża przy udziale byłych mieszkańców przybyłych z Niemiec, konsula Niemiec we Wrocławiu, pastora parafii ewangelickiej z Wrocławia i lokalnej społeczności. Obecnie cmentarz jest niestety ponownie zaniedbany i zarośnięty wysoką trawą, pośród której z trudem można dostrzec groby dawnych siedlczan. Warto wspomnieć o ciekawostce przyrodniczej- wysoka trawa stała się miejscem bytowania pająka kolczaka zbrojnego, który znany jest w kraju z kilku lokalizacji na terenie głównie płd.-zach. części Polski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT