Słup półmilowy w Skorogoszczy

Słup milowy stoi przy prywatnej posesji w pobliżu wieży ciśnień. Zabytek uratował znany pasjonat historii Skorogoszczy z tamtejszego Stowarzyszenia „Zielony Most”. Nie jest pewne z jakiego okresu pochodzi słup. Jedno, co wiadomo, to historia poczty na głównym takcie z Wrocławia do Opola, który wiódł przez Brzeg i Lewin Brzeski, łącząc Berlin, Drezno, Wiedeń i Kraków, a datowany jest już na wiek XVI.

Słupy milowe służyły do oznaczania odległości na trasach pocztowych biegnących głównymi traktami. Na Śląsku jest to głównie okres XVII i XVIII w. Dawna mila to nieco ponad 9000 m, czyli dystans, jaki można było pokonać pieszo w dwie godziny. Słupy dzieliły się na dystansowe, milowe, półmilowe i ćwierćmilowe. Jeden z takich słupów znajduje się w Lipkach oraz przy bramie Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT