Średniowieczna tablica z rytami krzyży w Sobocisku

Średniowieczna płyta (tzw. kamień krzyżowy) z rytami krzyży maltańskich znajduje się przy wewnętrznej stronie muru otaczającego gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z pierwszej połowy XIV w. Nie jest wiadome pochodzenie tej tablicy. Rodowód ma średniowieczny, jednak nie jest pewne, czy to nagrobek, czy też specyficzna forma określana jako „kamień krzyżowy”. Nie istnieją dokumenty mogące wyjaśnić tę tajemnicę, jak również nie ma żadnych legend czy podań opisujących historię postawienia płyty.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT