Stary cmentarz z nagrobkami z XVIII i XIX w. byłych mieszkańców Wronowa rodu SCHALSCH

Wyjeżdżając z Wronowa w kierunku północnym, w stronę Zawadna, mijamy po lewej stronie stary, ewangelicki cmentarz, którego początki sięgają XVIII w. Ewangelicy z Wronowa należeli do parafii w Lewinie Brzeskim. Wśród resztek nagrobków mieszkańców wsi odnajdziemy również na płytach nagrobnych nazwiska rodu von Salscha, dawnych właścicieli wsi i pałacu. Płyty nagrobne z  XX w. noszą podpis kamieniarza Mendlara z Brzegu. W chwili obecnej teren cmentarza jest mocno zaniedbany i zarośnięty przez krzaki, które zasłaniają widok z drogi oraz utrudniają przejście na cmentarz. Widoczne są jednak ślady pamięci o zmarłych, chociażby poprzez palenie zniczy w okresie obchodów uroczystości Wszystkich Świętych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT