Szkolenie on-line pn.„Produkcja serów podpuszczkowych …”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online z częścią praktyczno- warsztatową w postaci filmu instruktażowego i/lub transmisji on-line pn.„Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Zadanie będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap część teoretyczna online: 10.07.2020 r . godz.: 11:00 – 14:00 podczas której omówione zostaną następujące tematy:

  1. wprowadzenie do serowarstwa, technologia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających,
  2. biopreparaty i dodatki wykorzystywane w produkcji serów,
  3. wady serów dojrzewających

II etap część warsztatowa/ film instruktażowy: 17.07.2020 r. godz. 11:00-14:00 podczas której zostaną przedstawione następujące tematy:

  1. etapy produkcji serów podpuszczkowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 20 osób. Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych

i zagród edukacyjnych, a także przedstawicieli podmiotów doradczych.

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl

do dnia: 07.07.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT