Szlak Jakubowy (Via Regia)

Droga  oznakowana jest jako odnoga szlaku św. Jakuba, tzw. „Nyska Droga św. Jakuba” (prowadzi od Głuchołaz do Nysy, dalej do Lewina Brzeskiego, Skorogoszczy, a przez Wronów do Brzegu, Małujowic). Jest to stary, znany od średniowiecza szlak pielgrzymi, który wiedzie dalej przez resztę ziem śląskich, landy niemieckie, Francję do hiszpańskiego miasteczka Santiago de Compostella. W Małujowicach znajduje się oznakowane muszlą,  symbolem szlaku jakubowego, miejsce, gdzie przy stole można odpocząć podczas rowerowej eskapady po terenach Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

Zdjęcia przedstawiają tablice z zaznaczoną Nyską Drogą św. Jakuba, które mieszczą się przy Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT