Warsztaty mydlarskie dla dzieci i młodzieży

Za nami wspaniały dzień, pełen dobrego humoru, wspaniałej zabawy, śmiechu, uśmiechu, ale i efektywnej pracy. Zapytacie dlaczego? A dlatego, że dziś odbyły się warsztaty dla dzieci, które mogły zrobić własne piękne, kolorowe, pachnące mydełka bez konserwantów. Już wiemy, że część mydełka zostanie podarowana najbliższym. Przy okazji warsztatów mydlarskich porozmawialiśmy sobie o historii mydła, jego właściwościach oraz zastosowaniu. Wszyscy braliśmy czynny udział w dyskusji na temat mieszania barw podstawowych czy powstawania olejków eterycznych. Wspaniały dzień, a jednak bardzo intensywny. Odpoczywamy zatem, bo już w poniedziałek odbędą się kolejne warsztaty, podczas których stworzymy leśne obrazy z mchu. Zapisy już trwają, a liczba miejsce ograniczona. Dziękujemy Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim, która jest partnerem naszego projektu pn. “Letnia akademia ekologii”, w ramach którego realizujemy warsztaty da dzieci i młodzieży, za ogromną pomoc organizacyjną oraz wsparcie na każdym etapie realizacji naszych działań projektowych 😘.
Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT