Ruiny wiatraka holenderskiego – Zwanowice

Jadąc drogą z Łosiowa do Kopani zjeżdżamy z Wału Łosiowskiego w  Dolinę Odry. Mniej więcej w połowie drogi widzimy po lewej ruiny w zagajniku. To wiatrak holenderski, jeden z kilku na Ziemi Brzeskiej. Od zawsze należał do pobliskiej wsi Zwanowice. Budowla, jak inne z regionu, ma zapewne rodowód dziewiętnastowieczny, jednak brak jest tu dokładnych informacji. Wśród zadrzewień uwaga zwraca potężna , stara lipa oraz kasztanowce. Zarośla i niewielkie zagłębienie terenu kryją zapewne resztki zabudowań gospodarczych lub domu młynarza, które to widać na mapach z początku XX w.

Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, ewentualnie ośmioboczna wieża z cegły lub kamienia. Jej szczyt wieńczyła ruchoma kopuła, hełm z ramionami wiatracznymi ustawianymi prostopadle do kierunku wiatru. W XVIII w. holendry zaczęły pojawiać się na Śląsku, w którego krajobraz wpisały się trwale po dziś, choć obecnie  w zdecydowanej większości, a w przypadku terenów okolic Brzegu i Oławy wszystkie, są one w stanie ruiny. Jakże wartym wysiłków byłoby przywrócenie krajobrazowi naszych okolic tych pięknych budowli w pierwotnym wyglądzie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT