Wieża ciśnień w Olszance

Wieża stanowi z daleka punkt orientacyjny, gdyż wyrasta ponad okoliczne drzewa i budynki. Zlokalizowana przy główne drodze wsi jest pięknym zabytkiem hydrotechnicznym. Wybudowana została w 1925 r. Odremontowano ja na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez gminę w 2013 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Może warto, aby pomyśleć o utworzeniu w jej górnych pomieszczeniach punktu widokowego?

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT