Wieża ciśnień w Skorogoszczy

Wieża znajduje się przy ul. Zamkowej,  nieco na uboczu wsi, tuż nad Nysą Kłodzką. Zabytek hydrotechniczny wybudowany w 1910 r. służył do roku 1970. W późniejszym okresie podupadł w ruinę, a w 1997 r. został kupiony przez osoby prywatne. Wtedy zaczęło się drugie życie obiektu. Zrekonstruowano wieżę, zyskując w roku 2013 laur w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”. Budynek pompowni znajdujący się przy wieży został również zrewitalizowany i zaadaptowany na dom mieszkalny. Pomieszczenia wieży zrekonstruowano z pietyzmem i dbałością, jednakże nie posiadają one urządzeń technicznych. Zamiarem właścicieli jest otworzenie w niej muzeum regionalnego (do czego aktualnie trwają intensywne przygotowania), a w zamyśle utworzenie również punktu widokowego na Dolinę Nysy Kłodzkiej. Z pewnością właścicielowi, a jednocześnie prezesowi Stowarzyszenia „Zielony Most”, nie brakuje pomysłów i energii, a spotkanie z nim to prawdziwa lekcja historii lokalnej.

Odwiedzając Skorogoszcz, warto również odwiedzić Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT