Winna Góra

Niewielkie (133m.n.p.m.), piaszczyste wzniesienie, odrzańska łacha rzeczna, między rzeką Odrą a Oławą przy drodze z Oławy do Siedlec. Istnieje niezbyt wiele informacji poza szczątkowymi o tym, że w średniowieczu to wyniesienie terenu zwane było Sosnowym Wzgórzem. W drugiej połowie XVIII w. Fryderyk Wielki zauroczony miejscem nakazał założenie tu uprawy winorośli, która jednak nie przetrwała długo. Nazwa „Weinberg” – „Winna Góra” funkcjonuje jednak do dzisiaj. Do czasu II W. Ś. istniała tu gospoda i jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji oławian. W latach 90. budynek wyremontowano wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieści się tu Hotel „Winna Góra”. Czy na wzgórzu odnajdziemy stare kultywary winorośli sprzed 200 lat? Kto wie? Można samemu wcielić się w rolę ampelografa poszukującego starych krzewów winorośli i spróbować ich odszukać na piaszczystym wzniesieniu.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT