Wizyta studyjna oraz warsztaty w Winnicy Jania w Krzyżowicach

Czas podsumować sobotnie wydarzenie, czyli wizytę studyjną, warsztaty winiarskie i degustację win w Winnica Jania Mateusza i Alicji Jania w Krzyżowicach, a wszystko w ramach realizacji grantu “700 lat tradycji winiarskich na Ziemi Brzeskiej”. Było wspaniale i smacznie. Opowieści Mateusza o produkcji wina od sadzenia po butelkowanie to fachowa wiedza, której słuchało się z przyjemnością. Były i rozmowy o historii, ponieważ z naszej strony przedstawiliśmy krótki rys tradycji winiarskich Brzegu i Ziemi Brzeskiej od XIV do XIX w. Do tego przyjemne degustacje bardzo dobrych win, o których produkcji, winifikacji opowiadał nam ze szczegółami Mateusz, a wszystko przy pysznych serach spod Namysłowa. ? Uczestnicy dopisali, a wszystkim było mało. Mamy nadzieję, że będzie okazja kiedyś to powtórzyć. ?
Dziękujemy Tomasz Fronckiewicz ze @Studio Art w Brzegu za galerię zdjęć dokumentujących wydarzenie. ?
Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT