Wydarzenie kulinarne w Stobrawie

Ju w najbliższą sobotę tj. 10 września w Stobrawie odbędzie się wydarzenie kulinarne. W programie “warsztaty kulinarne “Wracamy do tradycji”, warsztat kulinarny “Integracja w kuchni” oraz spotkanie integracyjne połączone w obchodami świętowania jubileuszu 25-lecia Programu Odnowy Wsi. Będzie ….pysznie ;-). Zapraszamy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT