Wzgórze Wodniaków w Lewinie Brzeskim

Przy drodze wyjazdowej z Lewina Brzeskiego w stronę Niemodlina, na terenach zmodernizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” powstało wzgórze rekreacyjno-widokowe. Po konsultacjach z mieszkańcami miasta w 2015 roku nadano mu nazwę “Wzgórze wodniaków”.

Jest to miejsce odpoczynku, relaksu w bliskości z naturą i z widokiem na Lewin Brzeski. Uważny obserwator na przeciwległym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej zobaczy ruiny dawnego młyna i zachowaną jego część jako salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Widok na ruiny starego młyna (po lewej) oraz salę szkoły (po prawej). W głębi wieża kościoła.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT