XIX Europejskie Targi Chłopskie Krzyżowice

Gmina Olszanka przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ,  Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic i Rady Sołeckiej w Krzyżowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance zaprasza do udziału w XIX Europejskich Targach Chłopskich, które odbędą się w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka.

– w dniu 22  września 2019r. w godz. od 10:oo do godz. 22:oo

Targi są  doskonałą formą promocji firm, świadczących usługi dla rolnictwa oraz innych podmiotów gospodarczych , działających na obszarze Regionu. Targi stwarzają możliwość nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich na zaprezentowanie produktów wytworzonych w gospodarstwie. Jest to świetna forma promocji sprzedaży bezpośredniej produktów rzemieślniczych, jak i spożywczych. Stowarzyszenia wiejskie mogą promować produkty regionalne, a gospodarstwa ekologiczne zdrową żywność.  Podczas tegorocznych Targów odbędą się:

  • konkursy dla uczestników targów, w tym Konkurs na najładniejsze stoisko Targów,  Konkurs stoisk organizacji pozarządowych obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej , Konkurs dla    odwiedzających Targi,  Konkurs kulinarny  „SAŁATKOWA REWIA”,
  • GOTOWANIE NA WIELKIEJ PATELNI (KOCIOŁKU)  – Warsztaty kulinarne prowadzone przez znanego kucharza z Programu TV  MASTER SCHEF.
  • targi produktów lokalnych i regionalnych,
  • prezentacja stoisk organizacji pozarządowych w ramach Konkursu organizowanego przez LGD  Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na Najaktywniejszą organizację obszaru.
  • występy zespołów artystycznych – ESTRADA TARGÓW,
  • warsztaty rękodzielnicze, pokazy tradycyjnych zawodów.

Zachęcamy do udziału w imprezie i informujemy, że w trakcie pobytu możemy zagwarantować miejsce wystawiennicze – dostęp do prądu i wody oraz wspaniałą atmosferę.

Wystawcy mogą prezentować swoje produkty w dniu Targów od wczesnych godzin rannych.

Stowarzyszeniom oraz Sołectwom, które prezentowały będą swoje produkty, gwarantujemy namioty wystawiennicze.

Formularz zgłoszenia znajduje się poniżej  .Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 września 2019r.  na adres mailowy: sekretarz@olszanka.pl Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną  na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16  lub faxem – 77 4129683  wew. 106 Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Ewy Rosińskiej – Sekretarz Gminy  pod nr. tel. 774129683 wew.103 lub 660492647

21 Komentarzy

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT