XXIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko”

20 października 2019 w auli Szkoły Podstawowej w Olszance odbędzie się XXIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko. Impreza o zasięgu wojewódzkim o charakterze otwartym (udział wykonawców spoza Opolszczyzny). Dla przypomnienia – Festiwal realizowany przez Gminę Olszanka od 1996 roku. Poniżej Regulamin Festiwalu

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT