Zamek myśliwski w Kantorowicach

Przejeżdżając drogą gminną przez Kantorowice, mało kto spogląda w stronę zapomnianego terenu posiadłości książąt brzeskich, którzy w tej wsi wybudowali w XVI w. swój zamek myśliwski, by polować w lasach i na mokradłach obydwu brzegów Doliny Nysy Kłodzkiej. Budowla widnieje na rycinie Wernera (zdjęcie poniżej, za www.dokumentyslaska.pl) , gdzie widać otaczającą posiadłość fosę, zabudowania gospodarcze wokół zameczku, a także młyn.

Uroku okolicy dodają niewątpliwie ponad dwustuletnie dęby porastające aleje dojazdowe. Zamek szczególnie wyróżnia się w terenie, patrząc z rejonu przebiegającej nieco wyżej, a nieodległej linii kolejowej, gdzie sylwetka wieży zamkowej wyrasta ponad okoliczne zadrzewienia doliny rzecznej. Obecnie zabudowania są terenem prywatnym w mieszkalnictwie wielorodzinnym, a sama budowla zatraciła charakter z ryciny po wielokrotnych przebudowach.

Poniżej prezentujemy zdjęcia historyczne (za fotopolska.eu)

 

Zamek Kantorowice 1959r. – źródło fotopolska.eu

Stan obecny z 2020 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT