Zapraszamy na eko-piknik w Oldrzyszowicach

Dobra zabawa zapowiada się na Rodzinnym Eko-pikniku, który odbędzie się w Oldrzyszowicach w dniu 9 lipca br.  Dzięki funduszom pochodzącym z projektu w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, Rada Sołecka Oldrzyszowic wraz z patronem Stowarzyszeniem “W ogrodzie Viadrusa” przygotowała wieczór pełen atrakcji n.in. animatorów, warsztaty, naukę pierwszej pomocy przeprowadzona z wykwalifikowaną kadrą Straży pożarnej, konkursy z nagrodami, watę cukrową i wiele wiele innych.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT